Mâm cơm chống Mèo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nhiều gia đình, bữa ăn bị phiền toái bởi những chú mèo, tại sao các nhà sản xuất không tạo ra sản phẩm đồng bộ giữa mâm cơm và lồng bàn có ren khóa khớp vào nhau để những chú mèo đáng yêu biết vâng lời chủ?

Liên kết đến đây