Mạch thu và hiển thị tín hiệu điện tim

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài tập lớn môn CƠ SỞ ĐIỆN SINH HỌC

Đề tài: Mạch thu và hiển thị tín hiệu điện tim

Giảng viên hướng dẫn: Ts.Nguyễn Phan Kiên

Thực hiện: Lê Hữu Toàn, Ngô Tuấn AnhTập tin:ECG Toan TuanAnh.rar

Liên kết đến đây