Na-hum

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Na-hum  (năm 1926) của Không rõ, người dịch: Phan Khôi
Kinh Thánh Cựu Ước cho đạo Tin Lành

Na-hum là một cuốn sách trong 12 sách Ngôn sứ trong Kinh Thánh Do Thái và Cựu Ước.
Bản dịch này có thể có thông tin cấp phép khác với văn kiện gốc. Tình trạng bản dịch áp dụng cho phiên bản này.
Bản gốc:
Bản dịch:
PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1969. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)

Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)

Việt Nam
ar:سفر ناحوم

cs:Bible (Kralická)/Nahum el:Ναούμes:Nahúm he:נחום ניקוד it:Sacra Bibbia (riveduta Luzzi 1925)/Antico Testamento/Libri profetici/Naum la:The Old Testament (Vulgate)/Naum propheta pl:Biblia Gdańska/Księga Nahuma ro:Biblia/Vechiul Testament/Naumsv:Bibeln 1917/Nahum uk:Біблія (Огієнко)/Наум

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.