Ngăn chặn ung thư mà không cần phá hủy tế bào

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo một tài liệu mới được đăng trực tuyến trên EMBO, quá trình làm suy yếu tế bào có khả năng giúp chống lại tiến trình phát triển ung thư. Trước đó chúng ta không biết rõ vai trò của quá trình suy yếu tế bào hay cái chết được lập trình (apoptosis - program cell death) trong việc ngăn chặn phát triển khối u có nguyên do từ những chuỗi tận cùng sai chứa năng (dysfunction telomere) của các nhiễm sắc thể.

Những tế bào già có nhiễm sắc thể dị thường với những đoạn tận cùng sai chức năng (các chuỗi này thường có kích thước ngắn hơn) là một điều kiện cho việc hình thành khối u nếu không có sự hiện diện của gene kìm hãm sự phân chia tế bào u (p53) và liên quan đến nguy cơ phát triển khối u khi tuổi cao.

Tuy nhiên, với sự hiện diện của p53, những đoạn tận cùng sai chức năng có khả năng ức chế vĩnh viễn sự tăng trưởng (hay làm suy yếu) tế bào.

(Cũng cần nhấn mạnh rằng p53 bị đột biến không còn khả năng tác động cho quá trình chết tế bào - apoptosis).

Sandy Chang cùng các cộng sự sử dụng chuột đột biến mang chuỗi sai chức năng và các bản sao của gene p53 (p53 này không còn khả năng tạo quá trình chết tự nhiên phụ thuộc p53 nhưng vẫn có khả năng làm suy yếu tế bào qua trung gian p53 : p53-mediated senescence).

Nhóm nghiên cứu cho biết việc hoạt hóa quá trình làm suy yếu tế bào (senescence pathway) có khả năng kìm hãm các tế tế bào u. Nghiên cứu cho rằng, bằng cách ngăn chặn phân chia tế bào (cellular proliferation), quá trình suy yếu tế bào với p53 làm yếu tố trung gian (p53-mediated senescence) có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào khối u.

Như vậy tế bào khối u có thể bị ức chế chứ không phải bị tiêu diệt.

(nguồn Sciencedaily)

Liên kết đến đây