Ngũ sắc Dịch lý và Trung quốc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

Ngũ sắc Dịch lý và Trung quốc .

Th5.jpg

Theo Dịch học Trung hoa thì sắc màu ứng với các phương ngày nay :

- Phương Bắc sắc Đen .

- Phương Nam sắc Đỏ .

- Phương Đông sắc xanh .

- phương Tây sắc Trắng .

Trên cơ sở phân màu này có Cửu thiên tương ứng :

Trời sắc đỏ là Viêm thiên .

- Đen là Huyền thiên

- Xanh là Thanh thiên

- Và Trắng là Hạo thiên .

Như vậy chữ Huyền trong huyền thiên nào phải ‘huyền vi tinh diệu ‘ gì đâu mà chỉ nghĩa là ....đen thủi đen thui, Viêm thiên thì đúng với nghĩa ‘ lửa hồng ‘, Thanh thiên là trời trong nhưng âm Thanh cũng là màu xanh , Hạo thiên trời sáng rực hoàn toàn đúng với ý phương tây số 4= bốn , bóng , bóng láng ....

- ĐEN trong tiếng Việt còn là MUN , Ô , MỰC như mèo mun ,qụa ô , chó mực .v.v.

- Từ ‘ MUN ’ nguyên thủy chỉ có nghĩa là màu đen trong ngũ sắc dần dần bị chuyển hoá thành MAN , ‘man rợ’ chỉ trình độ văn hóa thấp kém hiểu như là từ phản nghĩa với Văn minh và người Tàu ‘lạm dụng’ tạo thành từ NAM MAN .

- Trong dịch lý phương sắc ĐEN đồng vị đồng tính với những ý niệm khác :

Đen , mờ , lu ,tối , mù (manh) lạnh , cóng , thấp , bé , hèn , mọn , mặn ...

- Chuyển ngữ sang từ Hán gốc Việt thì thành : Mông ( mờ tối ), Mãn - Minh ( mỉn = đen-tối ),Nguyên ( trứng nước ) , Kim ( căm – rét ), Hàn ( lạnh) , Liêu ( Lu )

- Nếu xét theo thực địa bản đồ Trung quốc ngày nay thì phải nói ngược lại là ....BẮC MAN vì vùng sắc đen là vùng của các nước : Mông cổ , Mãn châu và Hàn quốc ; cũng là vùng trung đô của nhà MINH ...

Nhưng cổ thư Trung hoa lại chỉ có NAM MAN là 1 trong tứ di không hề có Bắc man ?

Phải chăng trục BẮC –NAM nay đã bị lộn ngược ?

- Sử Trung hoa viết : Lưu Triệt tức Hiếu vũ nhà Tây hán đã ấn định Hà nam là SÓC phương tức phương BẮC ngày nay .....như vậy trước Hiếu vũ thì sóc phương ở đâu ?

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này