Côn minh và Côn lôn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Côn Minh và Côn Lôn .

Ngọc phả nhà Châu vắn tắt :

- Đức Vương tổ .

- Đức Công Lưu .

- Thái vương tức Cổ công Đản phủ người đã đưa dân nhà Châu đến định cư ở Kỳ sơn .

- Vương Qúy thủ lãnh dân Châu thời Thương Ân .

- Cơ Xương tức Tây bá Hầu của nhà Thương Ân , là người dựng nên nước Châu , sau được phong là Châu văn vương của triều đại Châu .

- Cơ Phát tức Châu Vũ vương vua khai sáng triều đại Châu của Thiên hạ .

Bài viết này điểm qua 1 số thông tin về lãnh thổ trung tâm nhà Châu .

- Ông Cơ Xương đã kiến lập nước Bá Thục tức nước của Tây bá hầu nhà Thương Ân , Thục nghĩa là phía mặt trời lặn tức phương tây , Cơ xương mở rộng bờ cõi về phía tây bằng việc đánh chiếm nước Mật tu , mật tu là từ Việt chính xác phải đọc là ‘ Mặt tây’ chỉ quốc gia ở phía tây nước Bá thục , đây là đất của người Bạch nay gọi là tập đoàn Bách Bộc , bạch là màu trắng là sắc chỉ phía tây trong ngũ sắc , sau Cơ xương chiếm thêm nước SÙNG hợp nhất tất cả thành nước Châu , truyền thuyết Việt mô tả việc kiến lập nước nhà Châu 1 cách thi vị và mang tính nhân văn sâu sắc hơn ; ông Cơ Xương được gọi là bà Âu Cơ hay Ô cơ , ô là màu đen sắc của phương Nam trong ngũ sắc , Cơ vừa là họ của Hoàng đế (đế Hoàng) vừa nghĩa là thủ lãnh , Âu Cơ nghĩa là thủ lãnh hay vua phía nam mà thôi ,chuyện bà Ô Cơ kết duyên cùng Sùng Lãm chỉ sự thống nhất 2 nước Tây âu và Lạc Việt thành ra nước ÂU _ LẠC mà sau này khi ông Cơ Xương được phong là Văn vương hay Văn Lang thì Âu –Lạc còn gọi với tên khác là Văn lang tức nước của Văn vương .

- Từ Lang trong Việt ngữ chỉ thủ lãnh cộng đồng người nho nhỏ cỡ làng bản của dân tộc ít người phía bắc ... dù là nhỏ nhưng cũng hàm ý là thủ lãnh ; đặc biệt trong Hùng triều ngọc phả trừ 2 vị Hùng vương đầu còn đậm chất thần thoại , 16 vị Hùng vương còn lại cùng lúc cũng là 16 vị lang ....với chứng cớ này đủ để kết luận : Lang trong tiếng Việt cổ đồng nghĩa với từ Vương đang dùng ngày nay.

- Con của CƠ Xương là Cơ Phát hiệu là Ninh vương đã diệt Trụ vương nhà Thương Ân lên ngôi thiên tử lập nên triều đại Châu , Ninh vương trở thành Châu Vũ vương nghĩa là vua khai sáng triều đại Châu , Châu vũ vương chính là đứa con cả của Rồng - tiên trăm trứng lên ngôi Hùng vương đóng đô ở Phong châu theo truyền thuyết Lịch sử Việt . Đất Phong là nơi Cơ Xương định đô nước Âu lạc hay Văn lang , Kinh Thư viết rõ kinh đô ấy gọi là Lạc ấp , Lạc ấp là viết tắt của đại ấp Lạc nghĩa là thủ đô đất Lạc tương tự như có học giả đã chỉ ra không hề có sách cổ nào viết ở Trung hoa có ‘Thương ấp’ chỉ có ‘Đại ấp Thương’ mà thôi , Lạc ở đây đích thị chỉ đất nòi Lạc Việt .

-Sau khi lên ngôi Châu vũ vương đã dời đô từ đất Phong về đất Cảo hay Kiểu thủ đô mới gọi là Kiểu kinh thực ra Cảo hay Kiểu chỉ là biến âm của CỬU là số 9 con số chỉ phương tây trong Hà thư , Cửu kinh trong ngôn ngữ ngày nay là Tây đô còn Cảo với Kiểu thì ....chẳng ra nghĩa ngọn gì .

- Châu vũ vương mất bọn qúy tộc triều Thương Ân cũ hợp cùng với rợ Hoài Di – Từ nhung nổi loạn chống lại nhà Châu , ông Châu công phải 3 năm đông chinh mới dẹp yên , Châu công trên nền kinh đô Lạc ấp cũ xây dựng kinh thành mới của nhà Châu gọi là Đông đô và đem đám quý tộc Thương Ân nổi loạn về định cư ở đấy .

- Đại ấp Lạc với ý nghĩa là trung tâm quyền lực của tộc Lạc Việt chính là thành Cổ loa kinh đô thời An Dương vương nhà Thục trong cổ sử Việt , Cổ Loa chỉ là biến âm của Cả Lỗ , Cả lỗ hay Cao lỗ chỉ ông Châu công người được Vũ vương phong làm vương nước Lỗ cũng là người đã xây dựng nên thành ấy và trấn ngự ở đấy lo việc giáo hóa đám quý tộc nhà Thương ân cũ cho đến cuối đời , đây là toà thành cổ vào bậc nhất Việt Nam được vua Thục An Dương Vương xây từ thế kỷ thứ 3 ( ? )trước Công nguyên để làm kinh đô nước Âu Lạc , nay thuộc huyện Ðông Anh, ngoại thành Hà Nội.

- Qua các giai đoạn lịch sử được ghi chép trong nhiều sử liệu khác nhau , Cổ Loa có rất nhiều tên: Loa thành (thành ốc), thành Côn Lôn, thành Tư Long, Cửu thành, Thành Việt Vương, thành Khả Lũ, Cổ Loa thành , còn gọi là thành Cổ lũy như trong câu thơ của tiến sĩ Phạm sư Mạnh :

.....Kiểu ngoại Bách Man hoàn Cổ Lũy .

-Quốc Tây cự chấn tráng Chân Đăng ....

- Trong những tên này ta lưu ý tên thành Côn Lôn .

Côn lôn nhiều bậc ‘nho chùm’ giải tự ...sở dĩ gọi là thành ‘côn lôn’ vì thành ấy cao tít tận mây xanh ....y chang kiểu ...Giao chỉ là 2 ngón chân chạm vào nhau ...thực không thể chịu nổi ...kiểu giải tự trần truồng như thế ....vậy mà có khối người tin và lập đi lập lại mới lạ .

Cửu kinh nay là nơi nào ? Sử thuyết họ Hùng cho chính là thành phố Côn Minh ở Vân nam ngày nay .

- Cố giáo sư sử học Trần Quốc Vượng đã giải thích rằng “Vua Hùng” là phiên âm của một từ Việt cổ: Vua -> Bua -> Bô -> Pô = (bố); Hùng -> Khun = Cun = Thủ lĩnh. Vua Hùng = Bố của các thủ lĩnh = Thủ lĩnh tối cao. Khun – Cun nghĩa là thủ lãnh thực là gợi ý sáng giá .

Cun và Khun không gì khác hơn là Càn – Khôn của Dịch học , quẻ Càn có tượng là cha Khôn là mẹ ; người Việt đã chẳng từng gọi vua là “Bố Cái đại vương” đấy hay sao ( Phùng Hưng ) ? . vậy hóa ra dân thiểu số ở đất Việt đã biết đến Dịch học từ hồi nảo hồi nào ...đâu phải chờ đến khi thày Tàu sang khai hoá văn minh như đám mặt trơ tán bóng đã viết trong sách sử ..

Côn minh là Kiểu kinh tức Tây đô .

Cổ loa hay Đông đô là Côn Lôn ...gợi cho ta điều gì ?

- Côn là ký âm Hán tự sai đi của ‘Cun’ nghĩa là thủ lãnh .

- Minh chỉ là sự tam sao thất bổn của ‘ Ninh’ chỉ phương tây không đổi theo Dịch học và đó cũng chính là Ninh trong danh hiệu Ninh vương của ông Cơ Phát trước khi lên ngôi thiên tử . ‘Côn Minh’ chính xác là ‘Cun Ninh’ , thành Cun Ninh hoàn toàn tương thông với ý nghĩa ngày nay là ‘Tây đô’ hay kinh đô phía tây .

- Lôn là ký âm sai của Long nghĩa là con rồng ; Run →lun →lôn hoặc Rung →lung→long nghĩa là động chỉ phương đông theo dịch học , thành ‘Cun Rung’ biến thành ‘Côn Lôn’ theo phép ghi chép của người Hán ; đây là lối hành văn cổ ngày nay có thể hiểu là Kinh đô phía đông hay Đông đô .

Khi đọc câu : “Qúy châu bản Tây Âu - Lạc Việt chi địa” thì người đọc chỉ hiểu là lãnh thổ nước Âu-Lạc xưa bao gồm cả Qúy châu ngày nay , chiều hướng suy nghĩ thiên về thông tin lãnh thổ – địa lí ; trái lại khi đọc là “Cùi Chu hay Kỳ Chu bản tây Âu Lạc Việt chi địa” thì dòng thông tin bật dậy trong não bộ là những thông tin về lịch sử , đoạn văn đã chỉ ra sự liên quan giữa nhà Châu Trung hoa và nước Âu –Lạc trong lịch sử Việt nam , Sự liên quan qúa rõ không thể phủ định vì Kỳ chu là đất gốc của nhà Châu Trung hoa , lại còn thêm thông tin ...cha của Văn vương là Vương Qúy , vương Qúy viết với cú pháp Việt ngữ nghĩa đích xác là vương vùng Qúy châu hay Kỳ Chu , điều này củng cố chắc chắn thêm cho nhận định : nước Châu , nước Âu Lạc hay Văn lang chỉ là một ...

- Sự khẳng định về mối liên quan giữa nhà Châu và Âu - Lạc giờ còn chắc chắn hơn nữa khi có thông tin về 2 kinh đô Tây và Đông trên đất Âu Lạc này  :

- Kinh đô phía tây nhà Châu là Côn minh tỉnh Vân nam .

- Kinh đô phía đông là Côn lôn tức thành Cổ loa của người Việt thời Thục An dương vương nay thuộc địa phận Hà nội .

Rất có thể tên ‘Vân nam’ cũng chỉ là sự tam sao thất bổn của ‘Văn lang’ mà thôi chứ không lẽ cả đám vua quan nhà Hán lại mắc lỗi cú pháp qúa ấu trĩ …Vân nam là phía nam của mây...; mây trôi lang thang khắp nơi thì phía nam của mây là chốn nào không ai đọc thông viết thạo mà lại dùng chữ kỳ cục như vậy .

Đây không phải là lỗi cá biệt mà những nhà chép sử Trung quốc sai có hệ thống , đổi nghĩa tráo chữ có công thức rõ ràng như :

- Từ nam nghĩa là phương nam hướng nam luôn bị đổi thành Lâm .

- Từ Lang nghĩa là Vương - quân thủ lãnh bị đối thành Nam , hướng nam phương nam .

Đất Quảng Tây xưa là đất Nam giao hay nam giao-chỉ gọi tắt là đất Nam cũng đọc là Lam....cái tên mang ‘tính lịch sử’ chép trong kinh Thư này không thể để được biết đâu có kẻ man man nhận ra ...thì đám ‘Chệt nho’ lòi mặt chuột , Linh hồn các Khan –Hãn không lẽ phải trở về nơi đồ cúng gồm toàn thịt ngựa và Sữa ngựa chán phèo ...Xét vì lẽ ấy đất này từ nay đổi thành Uất lâm hay lâm ấp ; tuyệt đối không được viết là Lam ấp hay ấp nam như vốn có lúc xưa......

‘Văn lang’ phải đổi thành ‘Vân nam’ cho chắc ăn bất kể có kẻ bảo vua quan ta dốt chữ ...., thà mang tiếng dốt còn hơn lỡ có kẻ nhìn ra đất Văn lang là đất nhà Châu thì công trình ngàn năm từ thời Mã viện thu và nấu chảy trống đồng đúc ngưạ cho đến Càn long thu đốt bản đồ cạo sửa sách vở ...phút chốc trở nên công cốc ....hệ qủa của Việc này thật kinh khủng ngoài sức chịu đựng ...là nòi giống LU –LƯU lại trở về với dòng LU ( mờ ) không thể nào hoá thân thành LA ( lửa ) VĂN MINH được .

... ngoài Văn lang – Vân nam còn nhiều điều khác như Hải lang hay lang Hải tức triều Hùng Hoa vương – Hải lang biến thành .... Hải nam –nam Hải tên cũ của Quảng đông ?; hay như thời Mông Cổ chia dân Trung hoa thành ...người Hãn – người Lang tức dân gọi vua là Hãn ở bắc Trung quốc , gọi vua là Lang ở Nam trung quốc bị đám ‘cạo sử gia’ thô bỉ ...biến thành Người Hán và người Nam , việc này khiến mọi thông tin như những móc xích nối với qúa khứ lịch sử dòng giống Hùng Việt bị chặt đứt ; Người Lang biến thành người Nam làm dân Hoa nam bỗng ‘tự nhiên’ trở thành đám thất tộc ...mình vẫn sống trong nhà mình nhưng trên bàn thờ tổ tiên ...không hề thấy bài vị ; chỉ thấy khắp nơi trong nhà toàn tượng người ...ngựa ...với ngựa người ... thời gian dài riết rồi nhập tâm thành thực tin rằng quê hương ....xưa là nơi đã thuần hóa loài ngựa chân lùn ...thực đau khổ biết giường nào cho vong hồn các Lang - các Cun ....những người đã dùng mồ hôi và cả máu mình tạo ra vùng lãnh Nam và Giang Nam vậy mà nay đám con cháu mê muội lại coi chính tổ tiên mình là ... giặc ....tệ hơn nữa hàng ngày hàng giờ từ bờ nam Trường giang chúng vẫn thành kính thắp nhang hướng về Hoàng hà tưởng nhớ công lao các Hãn ...;

- ....mau mau tỉnh lại đi người ơi ....không các cụ nổi giận ...vặn cho mắt nhìn thấy .... mông lúc ấy kêu trời cũng không thấu ...tội ấy thì trời cũng không thương và đất không thể tha .

Liên kết đến đây