Nhật ký lượng tử - cuộc thám hiểm thế giới vật lý hạt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nhat-ky-luong-tu.png


Lời nói đầu

Vật lý hạt nhân là một nhánh quan trọng trong khoa học vật lý, nó chỉ ra những quan hệ tương tác giữa các hạt, phản hạt cùng những cấu thành khác trong thế giới hạt vi mô. Nhưng để hiểu được các ý nghĩa của chúng bằng việc sử dụng các công thức, ký hiệu toán học và các kiến thức vật lý cao cấp khác là cả một sự khó khăn với quảng đại quần chúng. Loạt bài sau đây gồm 20 đề tài được các tác giả là những nhà vật lý hạt hiện đang tham gia nghiên cứu về lĩnh vực này thể hiện qua những bài đăng rất thú vị. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Bản quyền

Trần Hồng Cơ

Tham khảo - Trích lược.

Ngày 18/08/2013.

Cc-by-nc-nd.png

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

Mục lục

  1. Bài 1. Sơ đồ Feynman
  2. Bài 2. Nhiều sơ đồ Feynman hơn nữa
  3. Bài 3. QED + μ giới thiệu về muon
  4. Bài 4. Boson Z và sự cộng hưởng
  5. Bài 5. Các chàng ngự lâm Neutrinos
  6. Bài 6. Tí hon boson W - làm rối tung mọi thứ
  7. Bài 7. Các chú lính quarks - Một cuộc gặp gỡ thú vị
  8. Bài 8. Thế giới của keo
  9. Bài 9. QCD và sự giam hãm
  10. Bài 10. Những hiểu biết được biết đến về Mô hình Chuẩn