Những khái niệm trong Sinh học/1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1| Giới thiệu về Sinh học

Hình 1.1 Ảnh Trái đất được chụp từ vệ tinh của NASA. Để tạo được hình ảnh toàn bộ Trái đất, các nhà khoa học của NASA phải kết hợp các quan sát hành tinh từ nhiều phía khác nhau. (Nguồn tạo: NASA)

Các chương mục:

1.1: Các chủ để và khái niệm trong Sinh học

1.2: Hành trình khoa học

Giới thiệu

Được nhìn từ không gian, Trái Đất cũng cho thấy phần nào về sự đa dạng các dạng sống hiện hữu ở đó. Các cơ thể sống đầu tiên trên Trái Đất được cho là các vi sinh vật đã tồn tại được hàng tỉ năm trước khi động vật và thực vật xuất hiện. Các loài thú, chim và hoa quen thuộc với chúng ta; chỉ xuất hiện gần đây, khoảng 130 đến 200 triệu năm trước. Loài người định cư trên Trái Đất cũng chỉ được 2.5 triệu năm; và có được hình dáng như chúng ta ngày nay từ 200,000 năm trước.

1.1| Các chủ đề và khái niệm trong Sinh học

Liên kết đến đây