Những khái niệm trong Sinh học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cuốn Những khái niệm trong sinh học được thiết kế dành cho khóa học sinh học đại cương đối với những sinh viên thuộc trường đại học có chương trình từ 2 đến 4 năm. Do đó, mục tiêu và mức độ kiến thức được điều chỉnh tương ứng. Những khái niệm trong sinh học cũng bao gồm những ứng dụng thú vị trong công nghệ sinh học, được trình bày giàu màu sắc, hình ảnh và bao hàm các lĩnh vực chính trong sinh học.

Mục lục[sửa]

Thông tin về sách gốc tiếng Anh[sửa]

  • OpenStax College
  • Publish Date April 2013
  • ISBN-10 1938168119
  • ISBN-13 978-1-938168-11-6

Senior Contributors:

  • Samantha Fowler, Clayton State University
  • Rebecca Roush, Sandhills Community College
  • James Wise, Hampton University

Liên kết đến đây