Những thói hư tật xấu của người Việt/100

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tang ma xa xỉ

(Phan Bội Châu, Việt Nam quốc sử khảo, năm 1908)

Có người nhân việc cha mẹ chết, muốn lấy tiếng là có hiếu mà giết bò, giết dê thổi kèn đánh trống ầm ĩ suốt ngày, lấy việc buồn làm việc vui. Bạn bè thân thích, họ hàng làng xóm đáng lẽ không nỡ nhìn cảnh xa xỉ phí phao ấy, như thế mới đúng. Nay lại đòi hỏi rượu tiền, sắm lễ vật, thử hỏi đạo làm người có nên như thế không? Cốt cho no say, vô ích đối với người sống, vô ích đối với người chết, những việc hao tiền tốn của kể không biết bao nhiêu ức vạn triệu.


← Mục lục

Liên kết đến đây