Những thói hư tật xấu của người Việt/111

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nội dung học tập viển vông phù phiếm

(Phan Kế Bình, Việt Nam phong tục, năm 1915)

Cách học của ta trái phép sư phạm. Tự lúc nhỏ cho đến lúc lớn chẳng qua chỉ học hai khoa luân lý với văn chương. Mà luân lý thì lại theo nghĩa hẹp hòi, bó mình vào trong lễ phép, làm cho người ta không thể theo được. Văn chương cũng phù phiếm, người nước Nam mà bàn việc Nguyên, Minh, Đường, Tống, ngồi xó nhà mà tả những cảnh Hoàng Hà, Thái Sơn, thực là ngồi Cầu Đơ mà nói chuyện quán Mọc[1]. Văn chương như thế thì vẽ sao được cái chân cảnh tạo hoá mà cảm động được lòng người.

Chú thích[sửa]

  1. Cầu Đơ tên cũ của thị xã Hà Đông, quán Mọc nay thuộc Quận Đống Đa, Hà Nội.

← Mục lục

Liên kết đến đây