Những thói hư tật xấu của người Việt/117

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phá hoại rồi bịa ra những thứ không đâu để thờ

(Vũ Ngọc Phan, Chuyện Hà Nội, năm 1944)

Ký vãng là ký vãng. Ngậm ngùi hay nhớ tiếc cũng đều là vô ích, nhưng đọc lại lịch sử Việt Nam, người ta không khỏi lấy làm lạ về cái tài phá hoại của người Việt Nam ta, một dân tộc vốn có tính thích duy trì cả những cái không đáng coi là quốc hồn, quốc tuý.


← Mục lục

Liên kết đến đây