Những thói hư tật xấu của người Việt/151

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo sự chi phối của quan niệm hư vô (Sống không lý tưởng)

(Hoa Bằng, Hư sinh, Tri Tân, 1943)

Có chí mà không làm nổi, đó là vì tài lực không đủ thật không đáng trách. Nhưng trong chúng ta, đáng trách là hạng người sau: sống ở đời, không có mục đích gì cao hết. Họ không có một cuộc đời lý tưởng. Họ không coi một thứ gì là đáng ham chuộng, ngoài sự làm tôi đồng tiền mặc dầu phải quăng bỏ liêm sỉ bán rẻ nhân cách.

Ngoài ra, lại còn một hạng cho ai cũng là người võ vị , việc gì cũng là việc không đáng làm, ngất ngưởng qua ngày, hững hờ đoạn tháng, để đồng tiền huyết hãn[1] của cha, mẹ, vợ, con vào vòng trời hoa đất rượu, phung phí tuổi giàu sức khoẻ vào những cuộc đỏ đen suốt sáng, mây khói thâu canh. Họ chỉ cốt sống để tìm những thỏa mãn về vật dục[2]...

Chú thích[sửa]

  1. Huyết: máu, hãn: mồ hôi, ngày nay hay nói mồ hôi nước mắt.
  2. Mọi ham muốn vật chất.

← Mục lục

Liên kết đến đây