Những thói hư tật xấu của người Việt/152

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tuỳ tiện trong quản lý

(Nguyễn Văn Vĩnh, Chỉnh đốn lại cách cai trị dân xã, năm 1914)

Việc quản trị dân xã là ở trong tay mấy người tổng lý, chánh phó lý cựu chánh phó tổng cựu, xã tuần, phần thu. Bọn đó quanh năm trông vào khoán ước của làng mà đình mà đám mà thu mà bổ, mà xà xẻo bớt đầu bớt ngọn, mà bắt vạ kẻ nọ kẻ kia.

Các khoán ước ít khi biết tự đời nào để lại. Cũng có khi là do một chuyện mộng ảo huyền hồ[1] mà lập nên. Cũng có khi là công nghiệp[2] của một người hách dịch một thời, nhân lúc có thần thế mà đặt cho làng mình một lệ để lưu truyền mãi mãi. Được lệ hay thì dân làng nghìn năm được nhờ thói tốt. Phải lệ dở thì dân làng vạn đại phải noi[3] tục hủ, lụn bại phong tục đi.

Chú thích[sửa]

  1. Do những cớ ngẫu nhiên, vớ vẩn
  2. Việc làm
  3. Tuân theo

← Mục lục

Liên kết đến đây