Những thói hư tật xấu của người Việt/158

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giỏi bắt chước, thiếu sáng tạo

(Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, năm 1938)

Nhà nghệ thuật Việt Nam không phải là người biểu diễn ý chí tâm tình của mình, cũng không phải là người quan sát và biểu hiện tự nhiên mà chỉ là người giỏi bắt chước những kiểu mẫu sẵn. Có muốn hơn người thì họ chỉ cốt ra tay cho khéo, chỉ cốt làm cho thật tỉ mỉ, thật tinh tế, thật dụng công...

Bởi thế mà nghệ thuật Việt Nam tuy có tính chất lưu động[1] và phiền phức[2], nhưng thiếu hẳn hoạt khí[3], cách biến hóa chỉ ở trong phạm vi hình thức...

Chú thích[sửa]

  1. Theo ngôn ngữ thời nay, tức linh động, mềm mại
  2. Rườm rà nhiều mối
  3. Sức sống.

← Mục lục

Liên kết đến đây