Những thói hư tật xấu của người Việt/159

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tri túc và hiếu cổ

(Quốc dân độc bản, 1907)

Dân ta đại để bảo thủ mà không biết tiến thủ. Sở dĩ bảo thủ một là do tri túc [1], hai là do hiếu cổ[2]. Thường thường cho rằng quê mùa chất phác là hay, lặng lẽ rút lui là cao thượng, không biết rằng như vậy là chỉ muốn ăn chơi lười biếng. Đó là tri túc làm trở ngại cho chí tiến thủ. Không biết rằng thế đạo[3] ngày một suy, mà lại than thở phong tục xưa không được phục hồi. Lòng hiếu cổ ấy trở ngại cho chí tiến thủ.

Chú thích[sửa]

  1. tự cho là đủ
  2. ưa thích những gì đã có từ xưa.
  3. đạo sống ở đời

← Mục lục

Liên kết đến đây