Những thói hư tật xấu của người Việt/161

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ý thức quốc gia thức tỉnh quá chậm

(Phan Châu Trinh, Đạo đức và luân lý Đông Tây, 1925)

Khi cái tư tưởng quốc gia đã nảy ra trong óc người Tàu, người Cao Ly[1], người nước ta vẫn còn say sưa trong giấc ngủ ngàn năm, chưa có chút gì gọi là giật mình mở mắt cả. Bọn già thì lo làm quan để kiếm tiền nuôi vợ con, bọn trẻ thì lo làm thầy đặng kiếm gạo nuôi miệng, ngoài cái lo xác thịt ra thì không có một tư tưởng gì khác.

Lại thêm một bọn ra vênh mặt múa tay tự xưng là ái quốc ái chủng, nhưng hỏi đến họ cách khuếch lợi trừ hại, tự cường tự lập thì họ ập ạ như người mơ ngủ, chỉ ngồi ngong ngóng ước mơ thế lực ngoài tràn vào mà thôi.

Chú thích[sửa]

  1. tức Triều Tiên

← Mục lục

Liên kết đến đây