Những thói hư tật xấu của người Việt/169

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chống đối tự phát

(Đào Duy Anh, Việt nam văn hoá sử cương, 1938)

Nước ta là một nước canh nông, đối với công nghệ không những không khuyến khích mà lại còn áp chế. Theo sách Lịch triều hiến chương, đời Lê Dụ Tôn đặt lệ trưng thu hoành lạm[1] khiến nhiều nhà nghề không kham nổi mà đành bỏ nghiệp. “Như nhà nước đòi sơn thì dân chặt cây đi, nhà nước đòi vải lụa thì dân phá khung dệt, đòi gỗ thì dân quăng búa rìu, đòi tôm cá thì dân xé lưới“.

Chú thích[sửa]

  1. thu mua quá mức

← Mục lục