Những thói hư tật xấu của người Việt/184

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Những cái gia truyền dần dần mất đi

(Thạch Lam, Hà Nội băm sáu phố phường, 1940)

Xét những thức quà của ta, thật có nhiều thứ ngon, mùi vị rất dồi dào. Là sản phẩm của đồng ruộng của núi sông, những thứ quà ấy là dấu hiệu sự thưởng thức của người mình, vừa tao nhã lại vừa chân thật. Đó là những vật quý mà sự mát đi, nếu xảy đến, sẽ khiến người sành ăn phải ngậm ngùi.

Nhưng người mình tham thanh chuộng lạ đã bắt đầu khinh rẻ những thứ đáng yêu ấy, có cái ngon mà họ đã gần quên mất mùi vị.

Một đằng khác, không ai chịu để ý và hết sức làm cho mỗi ngày một hoàn hảo hơn lên, cải cách cho hợp với thời mới.

Những cái gia truyền dần dần mất đi, những cái khéo léo không còn giữ được …


← Mục lục

Liên kết đến đây