Những thói hư tật xấu của người Việt/186

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Người làm nghề không ngóc đầu lên được

(Lương Đức Thiệp, Xã hội Việt nam, 1944)

Đời sống nông nghiệp vẫn ràng buộc sức phát triển của công nghệ, mà những người làm nghề ở Việt Nam phần nhiều là nông dân chỉ coi nghề của mình là một nghề phụ để kiếm thêm chứ không trau dồi cho nó ngày một tinh xảo.

Lại thêm chính những người có nghề muốn giữ nó làm của riêng không muốn truyền dạy cho người ngoài.

Dụng cụ thường thô sơ và y nguyên kiểu xưa.

Tài khéo thường bị mai một. Vật liệu để dùng thì cũng vẫn tìm quanh tại chỗ chứ ít khi phải mua tận nơi xa.

Cách chế tạo cũng chỉ theo phương pháp tổ truyền, không mấy ai chịu thay đổi.


← Mục lục

Liên kết đến đây