Những thói hư tật xấu của người Việt/187

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không biết thích ứng với xã hội hiện đại

(Nguyễn Văn Huyên, Văn minh Việt Nam, 1944)

Tất cả các công nghệ cổ truyền đều chỉ có công cụ thô sơ.

Chúng không có nhiều cơ hội để phát triển: thợ thủ công Việt Nam quả thật rất khéo léo và sẽ có thể trở thành những thợ mỹ nghệ tuyệt vời nhưng họ rất thiếu nhìn xa nên không thể nghĩ đến việc đặt công nghiệp của họ trên những cơ sở kinh tế hiện đại.

Họ sống ngày nào hay ngày ấy và chẳng có khả năng gì chống chọi với sự cạnh tranh của các vật dụng hiện đại được sản xuất với số lượng lớn hơn nhiều mà lại được nâng đỡ bởi một thị hiếu vừa dễ dãi vừa thất thường.


← Mục lục

Liên kết đến đây