Những thói hư tật xấu của người Việt/189

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dễ học cái dở

(Lương Dũ Thúc, Nông cổ mín đàm, 1902)

Người bổn quốc chúng ta lúc này cũng đã có nhiều người thành thị lịch lãm về sự dinh dãy[1], cách ở ăn sạch sẽ, về lệ luật phép tắc thông thạo nhiều; tôi chỉ không hiểu cho rõ làm sao mà thông thái mau hết ức về việc xa xỉ, về lý tự bạo[2], mà không thông thái về cách tính toán về phép thương cổ[3], không có thấy bày ra hãng buôn nào cho lớn làm nghề nào cho to; vụ lợi [4] thì không làm, còn vụ hại thì thích lắm.

Trong năm mười năm tới nữa mà cứ không buôn lớn và không học nghề chi cho giỏi, thì kẻ nghèo khó còn thặng[5] trên số ngàn nữa.

Chú thích[sửa]

  1. chỉ lối sống sang trọng
  2. chỉ tham vọng muốn trở nên ông kia bà nọ
  3. buôn bán
  4. việc sinh lợi
  5. dư ra

← Mục lục

Liên kết đến đây