Những thói hư tật xấu của người Việt/190

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Học để kiếm gạo

(Phan Bội Châu, Lời hỏi các bạn thanh niên, 1928)

Đi học để kiếm gạo[1], tệ hại lớn lắm. Vì cốt kiếm gạo thời cái mục đích đã dở; hoặc nhân vì mục đích đó mà sinh ra hay giả dối, hay tham lợi riêng; cốt đư­ợc gạo thời thôi, đạo đức mà chi, hợp quần mà chi, ái quốc mà chi, trăm việc hỏng trớt.

Chú thích[sửa]

  1. hiểu theo nghĩa rộng: chỉ cốt sinh lợi, có tiền

← Mục lục

Liên kết đến đây