Những thói hư tật xấu của người Việt/214

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lợi dụng đạo nghĩa kiếm lợi

(Phan Khôi, Cái ảnh hưởng của Khổng giáo ở nước ta, Thần chung, 1929)

Theo tâm lý người mình thì ai ai cũng hiểu rằng lợi là đáng khinh mà nghĩa là đáng trọng. Nhưng xem chừng như ít người đem cái luật ấy ghép vào cho mình, mà lại đem ghép cho người khác ở chung quanh mình.

Suy cái bụng họ ra, ý chừng họ muốn ai ai cũng “uống nước trong làm việc” thì họ mới ưng; ai ai cũng “ăn cơm nhà mà đi đánh giặc” thì họ mới cho là quân tử.

Các ông nhà buôn tinh ranh cũng chực lợi dụng cái đạo lý ấy[1] để lấy lợi.

Các ông ấy đưa ra những hàng xấu ra mà hô lên rằng: “Của nội hóa đây. Các ngài phải có nghĩa vụ mua hàng nội hóa hầu để khuyến khích công nghệ nước nhà “.

Rồi họ thừa dịp đó bán mắc muốn gấp hai hàng ngoại hóa.

Chú thích[sửa]

  1. tâm lý “trọng nghĩa khinh tài” --- Vương Trí Nhàn chú

← Mục lục

Liên kết đến đây