Những thói hư tật xấu của người Việt/216

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cách sống của kẻ cùng đường

(Huỳnh Thúc Kháng, Cái hiểm tượng loạn óc, Tiếng dân, 1939)

Xã hội Việt Nam ngày nay đứng giữa những tấn kịch, tâm lý phần đông chừng đã mất hẳn thú sinh nhân[1], trong óc lại nẩy ra cái quái tượng, nhường bước cho ma dẫn lối quỷ đưa đường, mà chính mình không rõ là người gì, sẽ làm việc gì, nay không biết mai.

Trừ những người có học thức, thì hạng tuổi trẻ thất học, cùng bọn đã nghèo lại dốt không đường tự cứu và tự ủy[2], thói thời không chừa sự bi thảm xấu xa gì mà không dám làm, nào cha con chú bác giết nhau, nào vợ chồng thù ghét nhau. Mà nguy hiểm nhất là những đám lừa đảo trộm cướp dùng thứ thủ đoạn mới, làm cho dân lương thiện không có chút tự vệ.

Chú thích[sửa]

  1. niềm vui sống
  2. tự lo liệu

← Mục lục

Liên kết đến đây