Những thói hư tật xấu của người Việt/218

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Những ham muốn tầm thường

(Phan Bội Châu, Cao đẳng quốc dân, 1928)

Đau đớn thay cho những người nước ta, trước mắt không bao giờ thấy lợi chung, trong óc không bao giờ có tư tưởng cao thượng, túi những chất đầy tham mà tham không mực, chẳng qua là nghiện hơi đồng [1]; hố vẫn lấp đầy dục[2] mà dục kỳ cùng, chẳng qua là hầu xác thịt; kết quả đến nỗi hy sinh hết lương tâm thiện lý, mà làm nô lệ cho những món tư tình (...) Vợ vì sẵn của mà hoá vợ hèn, con vì sẵn của mà hoá nên con dại, tiền bạc hoá ra của phá nhà, ruộng vườn hoá ra mồ chôn sống...

Chú thích[sửa]

  1. lấy ý từ câu Kiều: “máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê“
  2. lòng ham muốn

← Mục lục

Liên kết đến đây