Những thói hư tật xấu của người Việt/37

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đằng sau thói quen đẽo gọt là sự nhu nhược

(Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, năm 1915)

Văn chương gọt từng tiếng khác nào như người gọt củ thủy tiên, cái lá này bắt cho quăn, cài giò kia hãm cho thấp trông thì hoa nở đều nhau đẹp đẽ nhưng động vào đã gãy, để chưa mấy ngày đã úa. Cốt lấy cái khéo nhỏ nhặt làm mất đi cái khí mạnh, gọi là "nhu nhược chi văn chương"!


← Mục lục

Liên kết đến đây