Những thói hư tật xấu của người Việt/60

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Óc tồn cổ

(Hoàng Đạo, Bùn lầy nước đọng, năm 1939)

Trong làng, hễ động mưu công cuộc gì thoát ra ngoài lề lối tục lệ trong làng người ta đều bị coi như những sự quái gở, những tội ác đáng phạt. Khi óc tồn cổ tha hồ còn hoành hành thì bao nhiêu sáng kiến đều bị dìm dập.


← Mục lục

Liên kết đến đây