Những thói hư tật xấu của người Việt/78

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thói quen cam chịu

(Nguyễn Trọng Thuật, Hương chính tình nghĩa, Nam Phong, năm 1927)

Ở nhà quê, dù khốn khó đến đâu, nhiều người cũng chỉ rên rỉ trong mồm chứ không gầm gào ra ngoài miệng, đôi khi nằm bẹp chứ không chạy kêu như dãn thất nghiệp bên Tây, nên không mấy người biết tới. Đó cũng là nhờ được có cái tính di truyền lành hiền và ăn hèn ở khó đã quen.


← Mục lục

Liên kết đến đây