Những thói hư tật xấu của người Việt/8

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ma quỷ sống lẫn với người hèn yếu

(Phan Chu Trinh – Thư gửi Chính phủ Pháp, 1906)

Nước Nam độ bốn mươi năm nay, vận nước ngày một suy, suốt từ trên đến dưới chỉ biết chuyện lười biếng vui chơi.

Pháp chế luật không còn có cái gì ra trò, nhân tài cũng tiêu diệt đi mất cả.

Người trên thì lâu lâu được thăng trật[1], chẳng qua như sống lâu lên lão làng; người dưới thì đem của mua quan , thật là tiền bạc phá lề luật. (...).

Suốt cả thành thị cho đến hương thôn, đứa gian giảo thì như ma như quỷ, lừa gạt bóc lột, cái gì mà chẳng dám làm; đứa hèn yếu thì như lợn như bò, giẫm cổ đè đầu, cũng không dám ho he một tiếng.

Chú thích[sửa]

  1. Trật: cấp bậc phẩm hàm

← Mục lục

Liên kết đến đây