Những thói hư tật xấu của người Việt/87

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hời hợt trong sự học

(Nguyễn Trọng Thuật, Cùng ai Trong ban Tây học, Nam phong, năm 1933)

Võ luận Tây học hay nho học, hễ theo học nó mà không thâm đắc được chỗ tinh thần[1], không suy diễn làm ra của riêng mình, không truyền thụ được cho đất nước, thì đều là hủ bại cả. Mà cái hủ bại ấy mới là hủ bại tày đình, hủ bại cho cả nòi giống.


← Mục lục

Chú thích[sửa]

  1. Phần sáng suốt thiêng liêng (nghĩa cũ)

Liên kết đến đây