Reset điện thoại Samsung Galaxy S2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nếu bạn đang định bán chiếc Samsung Galaxy S2 của mình, bạn sẽ cần phải reset (cài lại) nó về chế độ nhà sản xuất. Reset cũng giúp bạn khắc phục lỗi của những chiếc điện thoại trục trặc. Khi reset Samsung Galaxy S2, toàn bộ dữ liệu trên điện thoại sẽ bị xóa, và nếu bạn chọn, nó sẽ xóa luôn cả những dữ liệu lưu trên thẻ SD trong bao gồm các ứng dụng đã cài đặt, dữ liệu và thiết lập về ứng dụng cũng như tài khoản Google liên kết với thiết bị đó. Tuy nhiên nó sẽ không xóa hệ điều hành hiện tại của điện thoại, các ứng dụng hệ thống tích hợp, và những dữ liệu bạn có trên thẻ SD ngoài.[1]

Các bước

Reset bằng Settings App (Ứng dụng Cài đặt)

 1. Mở "Settings app". Trên màn hình chủ, nhấn phím Menu, sau đó chọn "Settings app" để mở.[2]
 2. Bắt đầu quá trình reset điện thoại. Trong "Settings app", chọn "Privacy" (Riêng tư), sau đó bấm "Factory data reset" (thiết lập điện thoại về chế độ nhà sản xuất).
 3. Chọn có xóa thẻ SD trong hay không. Trên màn hình "Factory data reset", bạn có thể chọn xóa dữ liệu trên thẻ SD trong hoặc không xóa. Bấm vào hộp kiểm tùy chọn "Format USB storage" (Định dạng bộ nhớ USB) để đánh hoặc bỏ dấu tích.
  • Nếu đánh dấu tích vào tùy chọn, toàn bộ dữ liệu trên thẻ SD trong sẽ bị xóa.
  • Nếu bỏ dấu tích, dữ liệu trên thẻ SD trong sẽ không bị xóa.
 4. Reset điện thoại. Ngay khi bạn reset điện thoại, bạn sẽ không thể khôi phục lại dữ liệu trên điện thoại. Bấm "Reset phone" (Cài lại điện thoại), sau đó bấm "Erase everything" (Xóa mọi thứ).
  • Samsung Galaxy S2 sẽ bắt đầu quá trình reset. Không được tắt điện thoại trong lúc đang reset.

Thực hiện Hard Reset (Reset bằng Phím cứng)

 1. Trước tiên hãy thử reset bằng "Settings App". Nếu vì một số lý do bạn không thể reset điện thoại bằng Settings app, thì bạn sẽ cần phải reset điện thoại bằng hard reset. Điều này có nghĩa là bạn sẽ sử dụng phần cứng của điện thoại để cài lại nó, thay vì sử dụng phần mềm.
 2. Tắt điện thoại. Nút nguồn nằm ở phía trên cùng bên phải của điện thoại. Nhấn và giữ nút nguồn cho tới khi bạn nhìn thấy màn hình tùy chọn. Chạm vào nút "Power off" (tắt nguồn) để tắt điện thoại. Đợi cho tới khi điện thoại được tắt hoàn toàn.
 3. Bật điện thoại bằng các nút nguồn và âm lượng. Nút tăng/giảm âm lượng ở phía bên trái của điện thoại. Trong khi nhấn và giữ nút tăng/giảm âm lượng, nhấn và giữ nút nguồn. Khi logo Samsung xuất hiện, bỏ tay ra khỏi nút nguồn, trong khi tiếp tục nhấn và giữ nút âm lượng. Khi màn hình "System Recovery" (Khôi phục Hệ thống) của Android xuất hiện, thôi không nhấn nút âm lượng.[3]
 4. Reset điện thoại. Sử dụng các nút tăng hoặc giảm âm lượng, vào tùy chọn "Wipe data/factory reset" (Xóa dữ liệu/đưa điện thoại về chế độ nhà sản xuất), sau đó nhấn nút nguồn để chọn nó. Nhấn phím giảm âm lượng để vào "Yes - Delete all user data"(Có – Xóa tất cả dữ liệu người dùng), sau đó nhấn nút nguồn để chọn nó. Nhấn nút nguồn một lần nữa để khởi động lại điện thoại.
  • Samsung Galaxy S2 sẽ bắt đầu quá trình reset. Không được tắt điện thoại trong lúc đang reset.

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây