Sách:Điện từ sinh học/Các hiện tượng điện từ sinh học khác

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

các hiện tượng điện từ sinh học khác


Nguồn gốc chính của những tín hiệu điện sinh học được tạo ra bởi những mô dễ bị kích thích - đó là, tế bào thần kinh và cơ. Tuy nhiên ở đây còn có những tín hiệu điện sinh học tự phát sinh khác. Một ví dụ quan trọng là điện đồ cầu mắt (EOG), được thảo luận trong phần này. EOG không được tạo ra bởi những mô dễ bị kích thích nhưng được tạo ra bởi sự phân cực tĩnh điện của mắt. Thông qua sự di chuyển của mắt tạo ra sự thay đổi điện thế, có thể được đo xung quanh mắt. Hiện tượng này cũng có thể được dò ra từ tính. EOG và phần nhỏ của nó, điện đồ rung nhãn (ENG) có những ứng dụng lâm sàng rộng rãi. Tuy nhiên, nó không trực tiếp nằm trong phạm vi của cuốn sách này, và chỉ là cơ chế đằng sau sự tạo ra tín hiệu EOG và phép đo cơ bản của nó được trình bày ở đây.

Đó là những mô dễ bị kích thích trong mắt và nó tạo ra tín hiệu điện sinh học của loại mà được thảo luận trong suốt những chương đầu của cuốn sách này. Bao gồm điện đồ võng mạc (ERG),là đáp ứng điện của võng mạc đối với anh sáng. Thông tin mà mắt thu được từ võng mạc đến hệ thần kinh trung ương qua hệ thần kinh thị giác. Từ những tín hiệu điện sinh học bao gồm cả mô thần kinh dễ kích thích , trên cơ chế cơ bản của chúng, đã có thể được bao gồm ở phần điện từ sinh học thần kinh. Tuy nhiên vẫn được thảo luận ở đây trong kết nối với các nguồn gốc tín hiệu điện sinh học trong mắt.


Trang trước Các hiện tượng điện từ sinh học khác Trang tiếp

Liên kết đến đây