Sách:Biodiversity của Christian Léveque, Willey, 2003

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Đa dạng sinh học
Bìa sách
Tên nguyên tác Biodiversity
Năm xuất bản 2003
Tác giả Christian Léveque, Jean-Claude Mounolou, Vivien Reuter
Nhà xuất bản John Wiley
ISBN-10 0470849568
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Số trang 284

Biodiversity được Christian Léveque, Centre Nationale de la Recherche Scientifique và Jean-Claude Mounolou, Université d’Orsay viết đầu tiên bằng tiếng Pháp, sau đó được Vivien Reuter dịch sang tiếng Anh.

Khi viết quyển sách này, các tác giả tin rằng “điều khẩn cấp cần thiết là phải hành động để bảo vệ tính da dạng sinh học, nếu chúng ta không muốn trở thành tác nhân và là nhân chứng của những sự tuyệt chủng mới hàng lọat”. Các tác giả còn giải thích “mục đích của quyển sách là chứng minh một số viễn cảnh của vấn đề da dạng sinh học bằng cách đưa ra cho đọc giả một cái nhìn tòan cảnh sự hiểu biết của chúng ta về tính đa dạng của sự sống trên thế giới và nhiều vấn đề xuất phát từ sự bảo tồn và sử dụng bền vững”.

Ở phần giới thiệu, đọc giả sẽ được cung cấp một cái nhìn tòan cảnh về lịch sử đa dạng sinh học. Tác giả kể lại làm thế nào ngành sinh thái ra đời từ thập niên 1960, và làm thế nào mà nó tiến hóa từ một ngành nghiên cứu tính biệt hóa của lòai đến nghiên cứu tính đa dạng trong ngữ cảnh của hệ sinh thái.

Biodiversity bao gồm lịch sử đa dạng sinh học, cơ chế tạo nên tính đa dạng sinh học, sự giàu có chủng lòai trong quần thể tự nhiên, sự đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái, động học của đa dạng sinh học và quan hệ hai chiều với họat động của con người lên sự đa dạng.

Biodiversity còn mở rộng ra về vai trò của đa dạng sinh học lên sức khỏe con người, tài nguyên di truyền và công nghệ sinh học thông qua chỉ rõ giá trị của tính da dạng sinh học và bảo tồn tính đa dạng này. Sách còn liệt kê các địa chỉ internet, tài liệu đọc thêm … rất cần thiết cho sinh viên và nhà nghiên cứu quan tâm đào sâu thêm vấn đề hấp dẫn đa dang sinh học này. Sách được phân chia theo từng chương mục với việc đánh số rất thuận tiện cho việc sử dụng.

Biodiversity thật sự không thể thiếu cho các sinh viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, sinh học và thậm chí cả ngành công nghệ sinh học.

Trích dẫn[sửa]

Biodiversity, Christian Léveque, Jean-Claude Mounolou. Hoboken, NJ, John Wiley, 2003. 284p., bibliog., index. ISBN 0-470-84956-8, 0-470-84957-6pbk. LC Call no.: QH541.15.B56L48413 200

Mục lục[sửa]

 1. Brief History of a Concept 5
 2. Biological Diversity 13
 3. The Mechanisms at Work in the Diversification of Life 39
 4. The Species Richness of Natural Communities as a Result of Equilibrium/Non-Equilibrium Processes 73
 5. Biological Diversity and the Functioning of Ecological Systems 97
 6. The Dynamics of Biological Diversity and the Consequences of Human Activities 131
 7. The Dynamics of Biological Diversity and Implications for Human Health 165
 8. Genetic Resources and Biotechnology 185
 9. Useful Nature 207
 10. The Conservation of Biodiversity 225

On the Web 269 References 275 Index 281

Liên kết ngoài[sửa]

Địa chỉ xin sách[sửa]

 • nhchsh@yahoo.com

Bản quyền[sửa]

Bài viết này thuộc bản quyền tác giả của Trần Hoàng Dũng và Diễn đàn Sinh học Việt Nam, 2005. Cấm sử dụng nội dung bài viết cho các mục đích thương mại.

Liên kết đến đây