Bản mẫu:Sách tiêu điểm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sách Biodiversity của Christian Léveque .et al, 2003. Khi viết quyển sách này, các tác giả tin rằng "điều khẩn cấp cần thiết là phải hành động để bảo vệ tính đa dạng sinh học, nếu chúng ta không muốn trở thành tác nhân và là nhân chứng của những sự tuyệt chủng mới hàng lọat”. Các tác giả còn giải thích “mục đích của quyển sách là chứng minh một số viễn cảnh của vấn đề đa dạng sinh học bằng cách đưa ra cho đọc giả một cái nhìn tòan cảnh sự hiểu biết của chúng ta về tính đa dạng của sự sống trên thế giới và nhiều vấn đề xuất phát từ sự bảo tồn và sử dụng bền vững”.


Cuốn sách Beginning Database Design hướng dẫn việc bắt đầu xây dựng một mô hình cơ sở dữ liệu. Đúng như tên sách, người đọc có thể tìm thấy những bước cơ bản nhất cho đến nhưng công việc phức tạp nhất để xây dựng một cơ sở dữ liệu sử dụng. Cuốn sách được chia thành 4 phần, bao gồm 13 chương.

tất cả – cập nhật


Cuốn sách: "Cloning, Gene Expression and Protein Purification- Experimental Procedures and Process Rationale"; Tác giả Charless Hardin et al. Oxford University Press, 2001 có thể được coi như cẩm nang cho những nhà sinh học phân tử. Những khái niệm của sinh học phân tử, cách thức chuẩn bị hóa chất, các protocol ... được cuốn sách giới thiệu theo dạng mở nhưng có hệ thống...

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm và mượn một số cuốn sách trợ giúp trong danh mục Y sinh học của veterinary

tất cả – cập nhật