Veterinary

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thú y và khoa học thú y

Khoa học cơ sở[sửa]

 • Động vật học
 • Vi sinh vật đại cương
 • Sinh hóa động vật
 • Sinh lý động vật
 • Dinh duỡng động vật
 • Di truyền học
 • Tin học ứng dụng
 • Giải phẫu động vật/ Giải phẫu thú y
 • Tổ chức học (mô học)
 • Phôi thai học

Khoa học chuyên ngành[sửa]

 • Bệnh lý thú y
 • Kỹ thuật chăn nuôi
 • Vi sinh vật thú y
 • Bệnh nội khoa thú y
 • Phẫu thuật ngoại khoa
 • Sinh sản và bệnh sản khoa
 • Ký sinh trùng
 • Vệ sinh thú y
 • Luật thú y
 • Dịch tễ học
 • Miễn dịch học
 • Bệnh truyễn nhiễm
 • Dược lý thú y
 • Độc chất học
 • Kiểm tra vệ sinh sản phẩm có nguồn gốc động vật

Các kỹ thuật phòng thí nghiệm[sửa]

 • Các kỹ thuật chẩn đoán thông thường
 • Chẩn đoán vi thể
 • Hóa nghiệm và chẩn đoán hình ảnh
 • Các kỹ thuật tế bào và phân tử

Một số vấn đề quan tâm[sửa]

 • Bệnh do vi khuẩn, virus lây lan giữa người và động vật
 • Động vật làm vật chủ trung gian mang ký sinh trùng gây bệnh cho người
 • Thực trạng dùng kháng sinh và kháng thuốc của các loại vi sinh vật gây bệnh ở Việt nam
 • Các dược phẩm có nguồn gốc thiên nhiên
 • Khả năng chẩn đoán nhanh và quản lý dịch bệnh động vật, phòng ngừa quá trình lây nhiễm sang người.
 • Độc chất học và vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc động vật

....

Liên kết đến đây