Giải phẫu thú y

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giới thiệu

Giải phẫu thú y là môn học bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành thú y các trường đại học, cao đẳng. Phần giải phẫu hệ thống là chương trình giảng dạy chung cho chuyên ngành thú y, chăn nuôi & chăn nuôi thú y. Tuy nhiên, nội dung môn học có thể là tài liệu tham khảo cho những nhà nghiên cứu về động vật học, sinh học tiến hóa, y học thực nghiệm; giáo viên giảng dạy sinh học trong các trường phổ thông; GV dạy giải phẫu , sinh lý và các môn học liên quan trong các trường ĐH, CĐ, THCN...

Ở khoa Chăn nuôi-Thú y Đại học Nông nghiệp I, môn học yêu cầu có phòng thực tập với các loại tiêu bản & động vật để mổ. Ngoài ra việc dạy của GV, tiếp thu của SV sẽ đạt hiệu quả hơn nếu có các phương tiện hỗ trợ như overhead và hình ảnh , projector, ảnh màu và các đoạn phim mô phỏng...

Chương trình môn học gồm các phần: (1) Giải phẫu hệ thống, (2) Giải phẫu cục bộ (giải phẫu định khu);(3) Thực hành và (4) Thời gian tự ôn tập tại phòng thực tập

Phần giải phẫu cục bộ sẽ được cập nhật sau.

Mong nhận được ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh thêm.

Các trang để trắng có chủ định chính là các trang hình ảnh (theo bố trí của giảng viên)

Nội dung bài giảng (PDF)

Phần 1: Giải phẫu hệ thống (sơ thảo)

Chương I: Giới thiệu môn họcTập tin:Gioi.thieu.mon.hoc.BGGP.pdf

Chương II: Hệ cơ quan vận động

Hệ xương Tập tin:HexuongBGGP.pdf

Hệ cơ Tập tin:HecoBGGP.pdf

Chương III: Hệ tiêu hóa Tập tin:Hetieuhoa.BGGP.pdf

Chương IV: Hệ hô hấp Tập tin:Heho.hap.BGGP.pdf

Chương V: Hệ tiết niệu-sinh dục Tập tin:NieusinhducBGGP.pdf

Chương VI: Hệ tuần hoàn Tập tin:HetimmachBGGP.pdf

Chương VII: Các cơ quan tạo huyết Tập tin:CoquantaohuyetBGGP.pdf

Chương VIII: Các tuyến nội tiết Tập tin:TuyenoitietBGGP.pdf

Chương IX: Hệ thần kinh Tập tin:HethankinhBGGP.pdf

Chương X: Cơ quan cảm giác (coming soon!!!)

Chương XI: Giải phẫu gia cầm Tập tin:GiaiphaugiacamBGGP.pdf

Chương XII: Phần tham khảo:

Một số đặc điểm giải phẫu cơ thể cá Tập tin:GiaiphaucasothaoBGGP.pdf

Phần II: Giải phẫu cục bộ

  • Chương I: Vùng đầu mặt
  • Chương II: Vùng ngực
  • Chương III: Xoang bụng
  • Chương IV: Xoang chậu
  • Chương V: Cục bộ tứ chi

Tài liệu tham khảo và tài liệu liên quan triếp đến môn học

Giáo trình Giải phẫu gia súc. Phạm Thị Xuân Vân, NXB Nông nghiệp 1982[1]

Giáo trình Giải phẫu gia súc (Phần 2: Giải phẫu cục bộ). Phạm Thị Xuân Vân, Phạm Văn Tự, Trần Duy Ty, NXB Nông nghiệp 1993

Tổ chức học. Nguyễn Xuân Hoạt, Phạm Đức Lộ

Anatomie Comparée des mammifères domestiques. L’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, 1990

Anatomy of the Chicken and Domestic Birds. Iowa State University Press 1973

Anatomy and Physiology 5th edition. Rod.R.Seeley et al. McGraw-Hill 2000

Atlas of Equine Anatomy. Chris J. Pasquini et al. Sudz Publishing . 1978

Dog owner’s Home Veterinary Handbook 3th edition. James M. Griffin& Liisa D.Carlson Howell Book House 2001

Histology and Cell Biology - An Introduction to Pathology. Abraham L.Kierszenbraun Mosby, 2002

Histology and Cell Biology - Illustration. E.Robert Burn & M. Donald cane Mosby, 2002

Lab. Anatomy of the Rabit 3th edition. Charles A. McLaughlin & Robert B. Chiasson

Veterinary Anatomy (Seoul National University) (Tiếng Hàn Quốc)., 2000

Bản quyền

Nguyễn Bá Tiếp: tiepthaibinh át yahoo chấm com

Không sao chép phục vụ mục đích thương mại.

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.