Sách:ScienceWeek

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Địa chỉ ScienceWeek.com là một nguồn cung cấp thông tin khoa học, giáo dục miễn phí từ năm 1997 đến nay. Thông tin bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau như Sinh học, Vật Lý, Hóa học ...Hàng tuần, bản tin này có những bài viết tổng quan về những công trình nổi tiếng nhất được đăng trên Nature, Science, Cell trong tuần đó. Việc đọc, tìm hiểu và dịch những bài viết tổng quan này sẽ giúp ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của bạn. Bất cứ ai cũng có thể tham gia công việc này sau khi họ đăng nhập và ghi danh ở phần Dịch giả hoặc Biên tập dưới đây.

Mục lục[sửa]

Chủ đề[sửa]

Nhóm dịch giả[sửa]

Nhóm biên tập[sửa]

Bản quyền[sửa]

Bài viết này thuộc bản quyền của tất cả các thành viên trong nhóm dịch giả và biên tập kể trên. Nghiêm cấm các hình thức sao chép, sửa đổi vì mục đích thương mại.

Liên kết đến đây