VLOS:Đăng nhập

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Để xem bài trong VLoS, bạn không cần đăng nhập. Tuy vậy, tạo một tài khoản rất nhanh, miễn phí, đảm bảo bí mật riêng tư, và mang lại nhiều lợi điểm cho bạn, bao gồm:

Để viết bài và sửa bài[sửa]

Khác với Wikipedia, để có thể viết bài, sửa bài hoặc thảo luận trên VLOS thì bạn cần phải đăng ký và đăng nhập (xem hướng dẫn). Tuy nhiên, bạn cần chú ý bản quyền của bài viết, nếu bài viết do một cá nhân giữ bản quyền thì bạn đừng nên sửa vào bài viết trước khi thảo luận với tác giả tại trang trao đổi của bài viết hoặc thảo luận thành viên.

Đóng góp được biết đến[sửa]

Khi đã tạo tài khoản, bạn có một tên tài khoản. Mỗi lần bạn đóng góp, đóng góp sẽ được lưu giữ cùng tên tài khoản của bạn. Bạn sẽ có thể tạo dựng được tiếng tăm với tên tài khoản này, đồng thời vẫn giữ được bí mật riêng tư nếu muốn.

Trang của bạn[sửa]

Bạn sẽ có một trang để bạn giới thiệu về bản thân.

Mang đến sự tin tưởng[sửa]

Các thành viên khác trong VLOS sẽ rất vui mừng đón chào và có cảm giác tin tưởng ở bạn hơn khi bạn đăng nhập với tài khoản của bạn và cung cấp thông tin ở trang người dùng.

Thêm chức năng[sửa]

  • Bạn có thể thêm dấu hiệu "sửa đổi ít quan trọng" vào các sửa chữa nhỏ.
  • Bạn có một danh sách riêng của bạn về các trang mà bạn muốn theo dõi cập nhật thường xuyên của nó.
  • Bạn có thể đổi tên trang.
  • Bạn có thể truyền hình ảnh lên.
  • Các lựa chọn dành riêng cho bạn về giao diện của VLOS, về cách hiển thị công thức toán học, về kích cỡ hộp soạn thảo, ...

Khả năng nâng cấp thành người quản lý[sửa]

Bạn có thể làm người quản lý khi đã có tài khoản.

Biểu quyết, thăm dò[sửa]

Ý kiến của bạn trong các biểu quyết và thăm dò của cộng đồng sẽ có trọng lượng hơn nếu bạn đã đăng nhập.

Xem thêm[sửa]

Hỏi
Còn thắc mắc? Mời vào: