Sử thi Gilgamesh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin:GilgameshTablet.jpg
Bản kể về đại hồng thủy của sử thi Gilgamesh tiếng Akkad.

Sử thi Gilgamesh là sử thi của người Lưỡng Hà và là một trong những tác phẩm văn học viết sớm nhất của loài người. Các học giả cho rằng nó vốn là một loạt truyền thuyết và thơ của người Sumer về huyền thoại của vị vua anh hùng Gilgamesh, sau đó nó đã được kết hợp vào một sử thi dài hơn tiếng Akkad.

Đọc thêm[sửa]

Các phiên bản[sửa]

 • Dalley, Stephanie, trans. (1991). Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others. England: Oxford University Press. ISBN 0192817892.
 • George, Andrew R., trans. & edit. (2003). The Babylonian Gilgamesh Epic: Critical Edition and Cuneiform Texts. England: Oxford University Press. ISBN 0198149220.
 • George, Andrew R., trans. & edit. (1999, reprinted with corrections 2003). The Epic of Gilgamesh. Penguin Books. ISBN 0-14-044919-1.
 • Foster, Benjamin R., trans. & edit. (2001). The Epic of Gilgamesh. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 0-393-97516-9.
 • Kovacs, Maureen Gallery, transl. with intro. (1985,1989). The Epic of Gilgamesh. Stanford University Press: Stanford, California. ISBN 0-8047-1711-7. Glossary, Appendices, Appendix (Chapter XII=Tablet XII). A line-by-line translation (Chapters I-XI).
 • Jackson, Danny (1997). The Epic of Gilgamesh. Wauconda, IL: Bolchazy-Carducci Publishers. ISBN 0-86516-352-9.
 • Mason, Herbert (2003). Gilgamesh: A Verse Narrative. Boston: Mariner Books. ISBN 978-0618275649. First published in 1970 by Houghton Mifflin; Mentor Books paperback published 1972.
 • Mitchell, Stephen (2004). Gilgamesh: A New English Version. New York: Free Press. ISBN 0-7432-6164-X.
 • Sandars, N. K. (2006). The Epic of Gilgamesh (Penguin Epics). ISBN 0-14-102628-6 - re-print of the Penguin Classic translation (in prose) by N. K. Sandars 1960 (ISBN 0-14-044100-X) without the introduction.
 • Parpola, Simo, with Mikko Luuko, and Kalle Fabritius (1997). The Standard Babylonian, Epic of Gilgamesh. The Neo-Assyrian Text Corpus Project. ISBN 951-45-7760-4 (Volume 1) in the original Akkadian cuneiform and transliteration; commentary and glossary are in English.
 • Ferry, David (1993). Gilgamesh: A New Rendering in English Verse. New York: Farrar, Straus and Giroux. ISBN 0374523835.

Khác[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây