Sao chép Tập tin trong Command Prompt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Command Prompt trên Windows sẽ trở thành công cụ vô cùng hữu dụng một khi bạn sử dụng thành thạo. Bạn có thể kiểm soát máy tính tốt hơn khi sử dụng Command Prompt thay vì chỉ sao chép và dán trên Windows Explorer. Vậy nên học cách tận dụng tối đa lệnh sao chép là điều quan trọng khi điều khiển Windows. Nó cũng giúp bạn sử dụng hệ điều hành hiệu quả hơn.

Các bước[sửa]

Trước khi Bắt đầu[sửa]

 1. Biết cần dùng lệnh nào. Có một số cách để sao chép tập tin bằng Windows Command Prompt. Toàn bộ lệnh đều có thể sao chép tập tin từ vị trí này sang vị trí khác, tuy nhiên bạn nên lựa chọn lệnh phù hợp với từng hoàn cảnh.
  • COPY - Đây là chức năng sao chép cơ bản. Cho phép bạn sao chép nhanh chóng từ vị trí này sang vị trí khác. Bạn có thể sử dụng lệnh này để nối tập tin.
  • XCOPY - Lệnh xcopy cho phép bạn sao chép tập tin và thư mục. Lệnh này phù hợp hơn khi sao chép các thư mục. xcopy cũng có nhiều sửa đổi giúp người dùng nâng cao kiểm soát quá trình sao chép. xcopy đã bị phản đối vì robocopy, nhưng nó vẫn hoạt động.
  • ROBOCOPY - Đây là lệnh sao chép khả dụng mới nhất trong Windows Command Prompt. Máy phải chạy hệ điều hành Windows Vista hoặc mới hơn. Người dùng Windows XP có thể cài đặt Windows 2003 Server Resource Kit Tools pack để sử dụng lệnh này. robocopy được thiết kế để sao chép tập tin và thư mục trong khi vẫn duy trì quyền hạn và các thuộc tính khác. Đồng thời khi sao chép một lượng lớn dữ liệu thì lệnh này cũng được khai thác tốt và đáng tin cậy hơn.

COPY[sửa]

 1. Sao chép tập tin đơn lẻ. Lệnh copy thích hợp được sử dụng khi sao chép tập tin đơn lẻ. Để dùng lệnh copy cơ bản, bạn gõ copy source destination. Ví dụ, để sao chép tập tin Example.txt từ C:\Users\desktop sang D:\backup, bạn nhập lệnh sau:[1]
  copy C:\Users\desktop\Example.txt D:\backup\Example.txt
  • Bạn cần nhập tên tập tin muốn sao chép. Bạn có thể sử dụng lệnh này để đổi tên tập tin nếu muốn.
  • Để sao chép một tập tin trong thư mục đang hoạt động, bạn chỉ cần gõ tên tập tin source trong lệnh. Ví dụ, nếu thực thi lệnh trên khi đã mở thư mục C:\Users\desktop, lệnh có dạng như sau copy Example.txt D:\backup\Example.txt
 2. Sao chép toàn bộ tập tin trong một thư mục. Sử dụng ký tự đại diện *.* để sao chép toàn bộ tập tin cùng thư mục trong một lần. Ví dụ, để sao chép toàn bộ tập tin trong thư mục C:\Users\desktop\ sang D:\backup, bạn nhập lệnh sau:
  copy C:\Users\desktop\*.* D:\backup
  • Lệnh copy không sao chép tập tin ẩn. Sử dụng lệnh xcopy hoặc robocopy nếu cần sao chép tập tin ẩn.
  • Bạn có thể sao chép toàn bộ tập tin trong thư mục đang hoạt động bằng cách gõ *.* thay cho nguồn. Trong ví dụ trên, nếu đã mở thư mục C:\Users\desktop\, bạn gõ copy *.* D:\backup.
 3. Sao chép tập tin khi tên tập tin hoặc thư mục có dấu cách. Nếu tên thư mục gốc, thư mục đến hoặc tập tin có dấu cách, bạn phải dùng dấu ngoặc kép bao quanh dấu cách đó. Ví dụ, để sao chép toàn bộ tập tin từ thư mục C:\Users\My Documents sang D:\2015 Backup, bạn nhập lệnh sau:
  copy "C:\Users\My Documents\*.*" "D:\2015 Backup"
 4. Kết hợp (nối) tập tin văn bản. Một trong những chức năng "ẩn" của lệnh copy là khả năng kết hợp nhiều tập tin lại với nhau. Chức năng này hoạt động hiệu quả nhất với các tập tin văn bản đơn giản. Nội dung từ tập tin thứ nhất và thứ 2 trong lệnh sau sẽ được gộp lại thành một tập tin mới:[2]
  copy file1.txt+file2.txt newFile.txt
  • Lệnh này giả định rằng file1.txt file2.txt nằm trong thư mục hiện tại. Bạn cần thêm đường dẫn vào đầu tên tập tin ở các vị trí khác.

XCOPY[sửa]

 1. Sử dụng [[Sao chép Tập tin trong Command Prompt#COPY_sub|COPY]] để sao chép tập tin đơn lẻ. Bạn nên dùng lệnh copy nếu muốn sao chép tập tin đơn lẻ. Lệnh xcopy không chỉ rõ rằng bạn chọn thư mục hay tên tập tin làm đích đến.[3]
 2. Sử dụng [[Sao chép Tập tin trong Command Prompt#ROBOCOPY_sub|ROBOCOPY]] nếu muốn tạo script sao lưu. Người ta phản đối dùng lệnh Xcopy và nhiều khả năng nó sẽ bị loại bỏ trong tương lai. Robocopy có thể thực hiện mọi chức năng của xcopy. Đồng thời nó cũng linh hoạt và đáng tin cậy hơn. Tạo script với robocopy để chứng minh trong tương lai.
 3. Sao chép thư mục sang vị trí khác. Chức năng chính của xcopy là sao chép thư mục hoặc nội dung của thư mục từ vị trí này sang vị trí khác. Ví dụ, để sao chép toàn bộ nội dung của thư mục C:\tools sang thư mục mới D:\backup\tools, bạn nhập lệnh sau:
  xcopy C:\tools\* D:\backup\tools /e /i
  • /e sẽ thông báo cho xcopy sao chép toàn bộ thư mục con trong thư mục nguồn đó. Bao gồm cả các thư mục trống.
  • /i sẽ thông báo cho xcopy rằng đích đến là một thư mục. Nó sẽ ép tạo một thư mục mới trong quá trình sao chép.
  • Đây là cách hiệu quả nhất để sao chép tập tin từ CD hoặc DVD. Nó sẽ tự động loại bỏ đặc tính Read-Only (Chỉ Xem) trong quá trình sao chép.
 4. Sử dụng xcopy để sao chép tập tin ẩn. Một trong những lợi thế lớn nhất của lệnh xcopy so với copy là khả năng sao chép tập tin ẩn và tập tin hệ thống. Thêm phần bổ sung /h để sao chép tập tin ẩn.
  xcopy C:\tools\* D:\backup\tools /e /i /h

ROBOCOPY[sửa]

 1. Sử dụng robocopy để sao chép thư mục dễ dàng. Lệnh robocopy sẽ thay thế cho lệnh xcopy. Nó có thể nhanh chóng sao chép toàn bộ thư mục mà không cần xác định nội dung. Ví dụ, để sao chép toàn bộ nội dung của thư mục C:\tools sang thư mục mới D:\backup\tools, bạn nhập lệnh sau:
  robocopy C:\tools D:\backup\tools /e
  • Phần bổ sung /e thông báo cho robocopy lấy cả thư mục con. Bao gồm cả thư mục trống.
  • robocopy sẽ tự động sao chép tập tin ẩn và tập tin hệ thống. Đồng thời tạo thư mục mới nếu ở địa điểm nhắm đến chưa tồn tại thư mục.
 2. Sao chép thư mục. Sao chép thư mục là cách sao lưu tiện lợi. Tùy chọn sao chép của robocopy sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu từ thư mục gốc tới thư mục đích. Toàn bộ dữ liệu trong thư mục đích nhưng không tồn tại ở thư mục gốc sẽ bị xóa. Như vậy mới đảm bảo rằng bản sao lưu của bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất của các tập tin. Ví dụ, để sao chép thư mục C:\Users\My Documents sang D:\backup\My Documents, bạn nhập lệnh sau:[4]
  robocopy "C:\Users\My Documents" "D:\backup\My Documents" /mir
  • Chức năng này sẽ bảo toàn tất cả quyền hạn của tập tin gốc.
 3. Kích hoạt khởi động lại. Có thể bạn muốn thêm khả năng khởi động lại quá trình phòng trường hợp bị mất kết nối trong quá trình sao chép.
  robocopy "C:\Users\My Documents" "D:\backup\My Documents" /z
 4. Đăng nhập quá trình sao chép. Lệnh robocopy cho phép bạn tạo tập tin đăng nhập. Nó giúp bạn xác định vấn đề hoặc tạo kho lưu trữ những dữ liệu được sao chép.
  robocopy "C:\Users\My Documents" "D:\backup\My Documents" /log+:<filename>.txt
  • Phần bổ sung /log+ sẽ thêm vào tập tin đăng nhập hiện có thay vì ghi đè lên. Nếu bạn muốn ghi đè tập tin đăng nhập cũ, hãy dùng lệnh /log:<filename>.txt.

Nguồn và Trích dẫn[sửa]