Shahnameh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Shāhnāmé ( "Cuốn sách Đế vương") là một thiên sử thi do nhà thơ Ba Tư Ferdowsi viết trong khoảng năm 1000 và là sử thi quốc gia trong thế giới nói tiếng Ba Tư. Shāhnāmeh kể về huyền thoại và lịch sử của khu văn hóa Ba Tư (Greater Iran) từ khi thế giới được hình thành đến sự chinh phục của Hồi giáo vào thế kỷ thứ 7.

Đọc thêm

 • Abolqasem Ferdowsi, Dick Davis trans. (2006), Shahnameh: The Persian Book of Kings ISBN 0-670-03485-1, modern English translation (abridged), current standard. See also
 • Clinton, Jerome W. (translator) The Tragedy of Sohrab and Rostam: From the Persian National Epic, the Shahname of Abdol-Qasem Ferdowsi 2nd ed. (University of Washington Press, 1996) (abridged selection)
 • Clinton, Jerome W. (translator) In the Dragon's Claws: The Story of Rostam and Esfandiyar from the Persian Book of Kings (Mage Publishers, 1999)
 • Davis, Dick, (translator) Stories from the Shahnameh of Ferdowsi
Vol. 1, The Lion and the Throne, (Mage Publishers, 1998)
Vol. 2, Fathers and Sons, (Mage Publishers, 1998)
Vol. 3, Sunset of Empire, (Mage Publishers, 2003)
 • Davis, Dick, (translator), The Legend of Seyavash, (Penguin, 2001, Mage Publishers 2004) (abridged)
 • Levy, Reuben (translator), The Epic of the Kings: Shah-Nama, the National Epic of Persia, (Mazda Publications, 1996) (abridged prose version)
 • Warner, Arthur and Edmond Warner, (translators) The Shahnama of Firdausi, 9 vols. (London: Keegan Paul, 1905-1925) (complete English verse translation)
 • Hassan Anvari, Ancient Iran's Geographical Position in Shah-Nameh (Iran Chamber Society, 2004). [1]
 • Rostam: Tales from the Shahnameh (Publisher: Hyperwerks 2005), The Story of Rostam & Sohrab ISBN 0-9770213-1-9, modern English Graphic Novel.Find book here
 • Rostam: Return of the King (Publisher: Hyperwerks 2007), The Story of Kai-Kavous & Soodabeh ISBN 0-9770213-2-7, modern English Graphic Novel.Find book here
 • Rostam: Battle with The Deevs (Publisher: Hyperwerks 2008), The Story of The White Deev ISBN 978-0-9770213-3-8, modern English Graphic Novel.Find book here
 • Jalal Khāleghi Motlagh, Editor, The Shahnameh, to be published in 8 volumes (ca. 500 pages each), consisting of six volumes of text and two volumes of explanatory notes. See: Center for Iranian Studies, Columbia University.
 • Shirzad Aghaee, Imazh-ha-ye mehr va mah dar Shahnama-ye Ferdousi (Sun and Moon in the Shahnama of Ferdousi, Spånga, Sweden, 1997. (ISBN 91-630-5369-1)
 • Shirzad Aghaee, Nam-e kasan va ja'i-ha dar Shahnama-ye Ferdousi(Personalities and Places in the Shahnama of Ferdousi, Nyköping, Sweden, 1993. (ISBN 91-630-1959-0)

Tham khảo

Liên kết ngoài

Liên kết đến đây