Some problems for a system of nonlinear equations on a half-line

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
'
The Dirichlet initial-boundary-value problems for sine and sinh-Gordon equations on a half-line
 Tạp chí Inverse Problems 2005 ; 21 ():1225-1248
 Tác giả   Phạm Lợi Vũ
 Nơi thực hiện   Institute of Mechanics, Vietnamese Academy of Science and Technology, 264 Doi Can Street, Hanoi, Vietnam
 Từ khóa  
  DOI   URL  PDF

Liên kết đến đây