Tên miền tiếng Việt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện hình thức với mỗi tên miền truyền thống sẽ được cấp miễn phí một domain tiếng Việt. Các chủ thể đang có tên miền truyền thống dưới .vn có thể đăng ký từ hôm qua, 20/3.

Những người muốn sở hữu tên miền tiếng Việt cần nhập yêu cầu đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://tênmiềntiếngviệt.vn để được xét cấp theo nguyên tắc đăng ký trước, xét cấp trước.

Trước khi việc cấp phát tự do này được thực hiện, VNNIC đã có giai đoạn ưu tiên đăng ký cho cơ quan quản lý nhà nước, đối tượng được bảo hộ về mặt bản quyền, sở hữu công nghiệp, chủ thể đã có tên miền dưới .vn. Kết thúc thời gian ưu tiên đã có gần 1.500 domain Việt ngữ .vn được cấp phát trên tổng số 1.700 tên loại này đăng ký khai thác sử dụng.

Theo VNNIC, việc sử dụng tên miền tiếng Việt sẽ tránh được tình trạng mập mờ, tranh chấp. Bên cạnh đó, không gian domain cũng được mở rộng hơn và người sử dụng Internet sẽ dễ dàng trong truy cập và khai thác thông tin trên Internet do loại tài nguyên này có dấu, gần gũi, đặc biệt dễ nhớ, dễ đọc, dễ tìm đối với người Việt Nam.

"Tiện ích này làm tăng sự thân thiện đối với cộng đồng người Việt không biết tiếng Anh chứ không phải là giải pháp thay thế. Nó không không buộc các đơn vị đã có website với tên domain tiếng Anh hoặc Việt ngữ không dấu phải xây dựng thêm một trang khác", chuyên viên VNNIC Nguyễn Duy Dương phân tích. "Vì vậy, đăng ký tên miền tiếng Việt bên cạnh tên miền truyền thống và trỏ về website hiện hành sẽ bổ sung số lượng truy cập của trang".

Liên kết đến đây