Tạo biểu tượng mặt cười trên bàn phím

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn có bao giờ nhìn thấy những biểu tượng này trên máy tính chưa: ☺☻♥? Hôm nay bạn sẽ làm được như vậy!:)

Các bước[sửa]

 1. Nhấn và giữ nút 'ALT' trên bàn phím.
 2. Bàn phím cần có phím số riêng ở bên tay phải với các số 1-9.
 3. Tiếp tục giữ nút 'ALT' và nhấn giữ phím 1.
 4. Thả hai nút và bạn sẽ có được biểu tượng mặt cười như thế này: ☺
 5. Và đây là cách gõ biểu tượng mặt cười trên bàn phím! ☺

Lời khuyên[sửa]

 • 7=•
 • 35=# or *40=(
 • 1=☺
 • 15=☼
 • 17=◄
 • 16=►
 • 30=▲
 • 20=¶
 • 26=→
 • 6=♠
 • 4=♦
 • 27=←
 • 31=▼
 • 18=↕
 • 32=*space*
 • 25=↓
 • 19=‼
 • 13=♪
 • 23=↨
 • 29=↔
 • 10=◙
 • 34="
 • 21=§
 • 8=◘
 • 33=!
 • 28=∟
 • 3=♥
 • 22=▬
 • 9=○
 • 24=↑
 • 14=♫
 • 12=♀
 • 11=♂
 • 5=♣
 • 2=☻
 • Sử dụng Alt bên trái thay vì bên phải để gõ biểu tượng.
 • ----
 • Không có bàn phím số?
 • Một số bàn phím không có phím số ở bên phải để tạo biểu tượng.
 • Trong những trường hợp này bạn nên tìm phím FN.
 • Tìm các phím có in số nhỏ với màu sắc tương tự phím FN.
 • Khi tìm ra phím số phụ, bạn có thể dùng để gõ biểu tượng.
 • Giữ phím FN trong lúc giữ phím ALT và nhấn giữ kết hợp phím số.
 • Cách gõ biểu tượng tùy thuộc vào từng hệ điều hành.
 • Bài viết này hướng dẫn thực hiện trên máy tính Windows.
 • Bạn có thể xem một vài ví dụ tạo biểu tượng ở trên.