Tập tin:2.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×482 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 2 : Một mạch tương đương được đơn giản hoá mô tả hệ thống điện da (From Fowles, 1986)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:45, 23/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:45, 23/5/2010400×482 (6 kB)Wolfnight (Thảo luận | đóng góp)Hình 2 : Một mạch tương đương được đơn giản hoá mô tả hệ thống điện da (From Fowles, 1986)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: