Tập tin:3.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(342×516 điểm ảnh, kích thước tập tin: 14 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 3 : Vị trí đặt điện cực trên gan bàn tay để đo trở kháng và điện thế da. (vẽ lại từ Venables và Christie, 1980)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:47, 23/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:47, 23/5/2010342×516 (14 kB)Wolfnight (Thảo luận | đóng góp)Hình 3 : Vị trí đặt điện cực trên gan bàn tay để đo trở kháng và điện thế da. (vẽ lại từ Venables và Christie, 1980)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: