Tập tin:6.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(694×456 điểm ảnh, kích thước tập tin: 12 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 6 : (A) Đường phía trên là một SCR khôi phục chậm, trong khi đường ở giữa và dưới cùng là SPRs âm một pha.

                (B) Đường phía trên là một SCR khôi phục nhanh, trong khi đường ở giữa và dưới cùng là SPRs một pha dương. (Fowles, 1974)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:12, 23/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:12, 23/5/2010694×456 (12 kB)Wolfnight (Thảo luận | đóng góp)Hình 6 : (A) Đường phía trên là một SCR khôi phục chậm, trong khi đường ở giữa và dưới cùng là SPRs âm một pha. (B) Đường phía trên là một SCR khôi phục nhanh, trong khi đường ở giữa và
20:09, 23/5/2010
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
694×456 (12 kB)Wolfnight (Thảo luận | đóng góp)Hình 6 : (A) Đường phía trên là một SCR khôi phục chậm, trong khi đường ở giữa và dưới cùng là SPRs âm một pha. (B) Đường phía trên là một SCR khôi phục nhanh, trong khi đường ở giữa và
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: