Tập tin:Bai-3-QED-µ-gioi-thieu-ve-muon-1.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(301×300 điểm ảnh, kích thước tập tin: 89 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:59, 31/3/2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:59, 31/3/2014301×300 (89 kB)Maintenance script (Thảo luận)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.