Tập tin:Bat-quai.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bat-quai.gif(201×222 điểm ảnh, kích thước tập tin: 42 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình bát quái dân gian

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:18, 20/4/2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:18, 20/4/2014201×222 (42 kB)Vloser (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.